Mooring Booking and Management (MBM) IoT

specijalizirana platforma za digitalizaciju nautičkih vezova

Strasni ste nautičar i često imate problema sa pronalaženjem veznog mjesta?

Naša nova platforma rješenje je svih Vaših problema − rezervirajte svoje vezno mjesto unaprijed putem mobitela!

Naše inovativno rješenje sastoji se od:

Sustava za pametnu detekciju plovila koji se sastoji od senzora i kamere koja radi na principu umjetne inteligencije,

CORE Business aplikacije,

Portala za centraliziranu prodaju vezova,

Web portala pojedinačnog korisnika,

Mobilne aplikacije.

Ključne Funkcionalnosti

Digitalizacija nautičkih vezova

Automatsko dojavljivanje statusa zauzeća / oslobođenja veza

Detekcija zauzeća bovana principu sistema umjetne inteligencije

Mogućnost implementacijena već postojeće vezove / bove

Prilagodba proizvoda poslovanju marina i sidrišta, lučica / lučkih uprava

Kompletan uvid u rezervacije i dostupnost u realnom vremenu

Lakše upravljanje vezovima

Beskontaktna naplata i rezervacija veza / bove

Optimizacija poslovanja marina / sidrišta, lučica / lučkih uprava

Optimizacija putovanja nautičara

Napredni monitoring i statistike utilizacije vezova

Mogućnost prodaje dodatnih usluga

Nautičari prilikom zakupa veznog mjesta imaju dvije mogućnosti:

Rezervacija unaprijed i plaćanje prije dolaska na odabrano mjesto

Kada nautičar obavi rezervaciju i plaćanje veznog mjesta unaprijed u CORE Business aplikaciji koju koriste marine, sidrišta, lučice i lučke uprave, automatski se evidentira rezervacija. Pri tome se zauzima vezno mjesto kako bi se spriječio mogući overbooking (istovremeni zakup veznog mjesta od strane drugog nautičara).

Istovremeno se obavljaju sve aktivnosti vezane za generiranje financijske dokumentacije vezane za kupnju (račun) i fiskalizaciju. U trenutku kada nautičar koji ima zakupljenu rezervaciju dođe na odabranu lokaciju i priveže se na vezno mjesto, dužan je obaviti identifikaciju.

Zakup na licu mjesta prilikom dolaska do sidrišta / marine / lučice / lučke uprave

U slučaju kada se nautičar koji nema zakupljenu rezervaciju priveže na vezno mjesto dužan je obaviti kupnju za korištenje istog. Nautičar se prijavljuje na web portal ili u mobilnu aplikaciju, unosi oznaku veznog mjesta te informacije koliko dugo ga želi koristiti. Pritom će se istovremeno obaviti kupnja korištenja veznog mjesta te identifikacija nautičara odnosno plovila.

Rezervacija i zakup veznog mjesta putem web portala

Planirate li vašu rutu prije puta ili krstarenja, rezervaciju i zakup veznih mjesta možete napraviti unaprijed preko našeg web portala.

Rezervacija i zakup veznog mjesta putem mobilne aplikacije

Ukoliko se već nalazite na plovilu a nemate računalo, rezervaciju i zakup veznog mjesta možete napraviti sa svog pametnog telefona putem mobilne aplikacije.

Korištenje MBM web portala i mobilne aplikacije se ne naplaćuje!

Korisnici plaćaju samo cijenu zakupa veznog mjesta na rezerviranoj lokaciji.

Back To Top