Mooring Booking Management IoT platforma

U nastavku je detaljno prikazana izvedba Web booking dijela platforme, namijenjenog za rezervaciju i prodaju sidrenih i veznih mjesta od strane krajnjeg korisnika.

Prijava i korištenje web sučelja Mooring Booking Management IoT platforme je besplatno za sve korisnike.

Za sve dodatne informacije i tehničku podršku slobodno nas kontaktirajte.

Početni ekran

Početni ekran, koji se prikazuje kada korisnik dođe na web stranicu, sastoji se od sljedećih elemenata:

Home – Poveznica prema početnoj stranici
Search – pretraga vezova
Buy Vouchers – kupnja prepaid vouchera
Korisničko ime – korisnički račun ulogiranog korisnika. Sadrži padajući izbornik za pristup korisničkom profile
Odabir jezika

Sastoji se od sljedećih komponenti

 • Lokacija – iz padajućeg izbornika moguće je odabrati određeno sidrište/marinu. Ako nije odabrano, pretražuju se sva definirana sidrišta/marine
 • Datum od – početni datum perioda u kojem se želi rezervirati vez
 • Datum do – krajnji datum perioda u kojem se želi rezervirati vez
 • Plovilo – specificira plovilo pri čemu je za pretragu bitna njegova duljina. Ukoliko je korisnik ulogiran, odabire jedno od svoji definiranih plovila. Ukoliko nije, potrebno je unijet duljinu plovila u metrima

Poveznica koja vodi na ekran za pretragu vezova

Poveznica koja vodi na ekran za direktno bukiranje veza – kada se nautičar nalazi kraj točno određenog veza I želi ga rezervirati

Poveznica koja void na ekran za potvrdu dolaska nautičara na vez, kada je već unaprijed rezervirao vez

Prikazuje osnovne informacije, I klikom na tipku View moguće je direktno odabrati određeno sidrište

Pretraga veznih mjesta

Klikom na Search u glavnoj navigacijskoj traci, ili klikom na poveznicu Search Moorings, korisnik se usmjerava na ekran pretrage veznih mjesta. Ekran za pretragu veznih mjesta sastoji se od sljedećih komponenti:

Sadrži iste informacije kao forma sa Početnog ekrana. Sastoji se od sljedećih komponenti

 • Lokacija – iz padajućeg izbornika moguće je odabrati određeno sidrište/marinu. Ako nije odabrano, pretražuju se sva definirana sidrišta/marine
 • Datum od – početni datum perioda u kojem se želi rezervirati vez
 • Datum do – krajnji datum perioda u kojem se želi rezervirati vez
 • Plovilo – specificira plovilo pri čemu je za pretragu bitna njegova duljina. Ukoliko je korisnik ulogiran, odabire jedno od svoji definiranih plovila. Ukoliko nije, potrebno je unijet duljinu plovila u metrima

Broj unutar plavog kruga označava broj dostupnih veznih mjesta. Klikom na broj otvara se prozor sa detaljima sidrišta.

Sadrži osnovne informacije i sliku sidrišta/marine. Klikom na tipku Open prelazi se na ekran detalja odabranog sidrišta

Detalji sidrišta/marine

Ekran detalja sidrišta/marine sadrži informacije o sidrištu, opis, sliku I geografski prikaz veznih mjestadostupnih za rezervaciju. Ekran detalja sidrišta sastoji se od sljedećih komponenti:

Potrebno je odabrati trajanje boravka, te klikom na tipku Book sustav automatski pretražuje I odabire slobodno vezno mjesto

Prikazuje se klikom na vezno mjesto, te sadrži informacije kao što su geografske koordinate veznog mjesta, jedinstvana oznaka veznog mjesta, te maksimalna duljina plovila za koje je vezno mjesto predviđeno.
Klikom na tipku Book otvara se prozor za rezervaciju tog veznog mjesta.

Fast Booking funkcionalnost – brza rezervacija

Fast booking funkcionalnost služi za brzu rezervaciju veznog mjesta. Potrebno je odabrati vrijeme boravka u satima, te klikom na tipku Book sustav automatski pretražuje i odabire slobodno vezno mjesto.

Pri tome se otvara sljedeći prozor u kojem je potrebno odabrati detalje rezervacije:

Geografske koordinate veznog mjesta, jedinstvena oznaka veznog mjesta, te maksimalna duljina plovila za koje je vezno mjesto predviđeno.

Klikom na Book tipku korisnik se preusmjerava na ekran za plaćanje i finalizaciju rezervacije

Rezervacija veznog mjesta

Ukoliko korisnik želi samostalno odabrati određeno vezno mjesto za rezervaciju, klikom na njega otvara se prozor sa prikazom detalja veznog mjesta. Prikaz sadrži informacije kao što su geografske koordinate veznog mjesta, jedinstvana oznaka veznog mjesta, te maksimalna duljina plovila za koje je vezno mjesto predviđeno.

Klikom na tipku Book otvara se prozor za rezervaciju tog odabranog veznog mjesta.

Geografske koordinate veznog mjesta, jedinstvena oznaka veznog mjesta, te maksimalna duljina plovila za koje je vezno mjesto predviđeno.

Služi za odabir vremena početka rezevacije. Klikom na vremenski segment označen bijelom bojom odabire se vrijeme početka rezervacije. Ukoliko postoji vrijeme kada je vez zauzet, te vrijeme koje nije moguće odabrati, ono je označeno sivom bojom

Klikom na Book tipku korisnik se preusmjerava na ekran za plaćanje i finalizaciju rezervacije

Finalizacija i plaćanje rezervacije

Kada korisnik klikne tipku Book na ekranu Detalja sidrišta, preusmjerava se na ekran za plaćanje i finalizaciju rezervacije.

Ukoliko korisnik ima prethodno kupljen prepaid voucher, iznos rezervacije moguće je platiti voucherom, ukoliko na njemu postoje raspoloživa novčana sredstva.

 • Voucher view – omogućuje korisniku pregled raspoloživih vouchera
 • Apply voucher – primjena vouchera na rezervaciju, odnosno plaćanje rezervacije voucherom

Sumarni prikaz iznosa potrebnog za plaćanje, te iznos popusta ukoliko je primjenjiv

Preusmjerava korisnika na Payment gateway sustav za plaćanje, pri čemu se nakon uspješnog plaćanja finalizira rezervacija

Primjena Prepaid vouchera na rezervaciju

Ukoliko korisnik ima prethodno kupljen prepaid voucher, iznos rezervacije moguće je platiti voucherom, ukoliko na njemu postoje raspoloživa novčana sredstva.

Ukoliko korisnik nema zakupljen Voucher, moguće ga je kupiti klikom na tipku Buy Voucher, koja preusmjerava korisnika na sljedeći ekran:

Klikom na tipku Buy Voucher, korisnik se preusmjerava na ekran za plaćanje rezervacije, s time da je predmet plaćanja Voucher koji kupuje umjesto vezno mjesto.

 

Ukoliko korisnik ima zakupljen voucher, na ekranu za plaćanje može odabrati sljedeće opcije:

Pregled vouchera – omogućuje korisniku pregled raspoloživih vouchera

Primjena vouchera na rezervaciju, odnosno plaćanje rezervacije voucherom

Pregled vouchera

 • Value – Iznos vouchera
 • Remaining amount – preostali iznos za potrošnju
 • Boat – za koje je plovilo je vezan voucher

Primjena vouchera na rezervaciju

Kada se određeni voucher primjeni za plaćanje rezervacije, na ekranu za plaćanje rezervcije prikazuju se sljedeće informacije:

Ukoliko se rezervacija plaća voucherom, administrator sustava može definirati automatsku primjenu određenog popusta korisniku – u prikazanom slčaju popust je 10%

Kada se rezervacija plati voucherom, korisnik se ne preusmjerava na sustav za naplatu, već je potrebno samo kliknuti tipku za kompletiranje i potvrdu rezervacije

Direct booking – direktna rezervacija veza

Direktna rezervacija veza omogućuje bukiranje veza kada se nautičar nalazi kraj točno određenog veza I želi ga rezervirati.

Korisnik može obaviti direktnu rezervaciju veza na način da na početnom ekranu klikne na poveznicu Direct Mooring Book, pri čemu se preusmjerava na sljedeći ekran.

Confirm booking – potvrda dolaska na vezno mjesto

Kada korisnik dođe na vezno mjesto, dužan je potvrditi svoju rezervaciju ukoliko je napravio unaprijed.

Potvrda dolaska obavlja se klikom na poveznicu Confirm Booking, koja se nalazi na početnom ekranu, pri čemu se preusmjerava na sljedeći ekran:

Korisnički profil

Korisnik pristupa svom profilu na način da u gornjem desnom kutu prozora klikne na svoje korisničko ime, pri čemu se otvara padajući izbornik:

U korisničkom profilu korisnik može vidjeti svoje rezervacije vezova, kupljene vouchere, te definirati svoje podatke i plovila.

Pregled rezervacija

Na ekranu za pregled rezervacija moguće je vidjeti sve korisnikove obavljene rezervacija, sa detaljima i mogućnošću preuzimanja računa.

Pregled vouchera

 • Value – Iznos vouchera
 • Remaining amount – preostali iznos za potrošnju
 • Boat – za koje je plovilo je vezan voucher

Korisnički podaci

Na ovom ekranu korisnik može definirati/mijenjati svoja plovila za koja pravi rezervacije

Klikom na tipku + otvara se forma za unos podatka o plovilu

Back To Top