Rezervacija veznog mjesta

Rezervacija veznog mjesta putem Mooring Booking and Management (MBM) IoT platforme od strane nautičara koji zakupljuje vez može se napraviti na dva načina:

1. Rezervacija i plaćanje unaprijed (prije dolaska na odabrano sidrište),
2. Zakup korištenja veznog mjesta bez prethodne rezervacije (po dolasku na sidrište).

Rezervacija unaprijed

Kada nautičar obavi rezervaciju i plaćanje veznog mjesta unaprijed u CORE Business aplikaciji koju koriste marine, sidrišta, lučice i lučke uprave automatski se evidentira rezervacija pri čemu se zauzme vezno mjesto kako bi se spriječio mogući overbooking kako netko drugi ne bi zakupio u isto vrijeme.

Također se obave i sve aktivnosti vezane za generiranje financijske dokumentacije vezane za kupnju (račun) i fiskalizaciju. U trenutku kada nautičar koji ima zakupljenu rezervaciju te dođe na odabrano mjesto i priveže se na vezno mjesto, dužan je obaviti identifikaciju.

Sustav za pametnu detekciju (senzori i kamere) detektira da je plovilo zauzelo vezno mjesto, te u CORE Business aplikaciju šalje notifikaciju kako bi je odgovorno osoblje moglo vidjeti.

Nautičar je dužan u vremenskom periodu identifikacije od 20 minuta obaviti potvrdu rezervacije na način da se ulogira putem web portala ili mobilne aplikacije te upiše oznaku veznog mjesta na koje se vezao. Sustav će automatski prepoznati da li nautičar ima validnu rezervaciju za svoje plovilo na tom veznom mjestu.

Ukoliko nautičar ima validnu rezervaciju za korištenje veza, notifikacija u CORE Business aplikaciji poprima validan status i nautičaru je dopušteno koristiti vezno mjesto. U slučaju prolaska 20 minuta, unutar koji se nautičar nije uspio identificirati (npr. iz razloga što nema validnu rezervaciju, ili bilo kakvih drugih poteškoća), notifikacija poprima status NEVALIDNA, te sustav upozorava osoblje marine/sidrišta/lučice/lučke uprave da nešto nije u redu, na osnovu čega osoblje može intervenirati.

Zakup korištenja veznog mjesta bez prethodne rezervacije

U slučaju kada se nautičar koji nema zakupljenu rezervaciju priveže na vezno mjesto dužan je obaviti kupnju korištenja istog. Nautičar se ulogira u web portal ili mobilnu aplikaciju te unosi oznaku veznog mjesta, i informacije koliko dugo ga želi koristiti. Pritom će se istovremeno obaviti kupnja korištenja veznog mjesta te identifikacija nautičara odnosno plovila.

Sustav za pametnu detekciju će također detektirati zauzeće veznog mjesta, pri čemu nautičar ima 20 minuta da obavi kupnju. Na isti način kao kod rezervacije unaprijed, generirati će se notifikacija za osoblje u CORE Business aplikaciji. Ukoliko je vezno mjesto zauzeto nekom drugom rezervacijom u specificiranom periodu, nautičar dobiva informaciju da vezno mjesto nije moguće koristiti. Ukoliko je slobodno, nautičar treba obaviti online plaćanje.

Nakon uspješnog plaćanja notifikacija poprima status VALIDNA. Ukoliko plaćanje nije obavljeno unutar 20 minuta notifikacija poprima status NEVALIDNA, te sustav upozorava osoblje marine ili sidrišta, lučice ili lučke uprave da nešto nije u redu, na osnovu čega osoblje može intervenirati.

Back To Top