Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „Komercijalizacija MBM IoT digitalne platforme poduzeća Poseidon mooring systems d.o.o.”

Kod projekta: KK.03.2.2.04.0246

Naziv korisnika: Poseidon mooring systems d.o.o; Albinijeva 4, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 1.396.229,63  HRK

EU bespovratna sredstva:  1.095.121,40 HRK

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 2. rujan 2019. – 2. prosinac 2021.

Kontakt osoba: Mario Madunić, direktor

Kratak opis projekta: 

Predmet poslovanja poduzeća Poseidon mooring systems d.o.o. je računalno programiranje, tj. razvijanje softvera. Poseidon mooring systems je 26.09.2019. potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i HAMAG BICRO Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Komercijalizacija MBM IoT digitalne platforme poduzeća Poseidon mooring systems d.o.o.“, kod projekta: KK.03.2.2.04.0246. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom projekta Korisnik Poseidon mooring systems d.o.o. lansirati će na tržište inovacijsko rješenje – Mooring Booking Management IoT specijaliziranu platformu za kompletnu podršku poslovanja marina, sidrišta, luka i lučkih uprava koje između ostalog omogućuje i sofisticiranije upravljanje nautičkim vezovima te prodajni plasman. Komercijalizacijom proizvoda će se doprinijeti boljoj organizaciji u nautičkom turizmu, a Korisnik će povećati konkurentnost i položaj na globalnom tržištu što će se očitovati na povećanje prihoda od prodaje i povećanje prihoda od izvoza.

Svrha projekta: komercijalizacija MBM digitalne platforme, finaliziranje inovacije i lansiranje proizvoda na tržište

Cilj projekta: finaliziranje inovacije i lansiranje proizvoda na tržište.

Aktivnosti projekta:

 • Prilagodba razvijenog proizvoda zahtjevima tržišta
 • Priprema lansiranja proizvoda
 • Promidžba i vidljivost – modernizacija internetske stranice poduzeća i promidžbeni materijali
 • Upravljanje i adminsitracija projekta

Očekivani rezultati projekta:

 • 1 novi proiozvod na tržištu potpomognut projektom
 • 1 potpora primljena za razvoj MBM loT digitalne platforme koja je novost na tržištu
 • Povećanje prihoda od prodaje za 1.649.927,00 kn
 • Povećanje prihoda od izvoza za 500.000,00 kn
 • Otvaranje 2 nova radna mjesta
 • Uspješno proveden projekt javnim i vlastitim sredstvima
 • Stečena bespovratna sredstva za proizvod koji je novost u ponudi poduzeća

Informacije o projektu:

Projekt „Komercijalizacija MBM IoT digitalne platforme poduzeća Poseidon mooring systems d.o.o.” kod projekta: KK. 03.2.2.04.0246 provodi Poseidon mooring systems d.o.o. iz Zagreba.

Kontakt osobe za više informacija: mmadunic@live.com

 

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01 6106 111

Email: javnost@mingor.hr

Web: http://www.mingo.hr/

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 488 10 43

Email: savjetovanje@hamagbicro.hr

Web: http://www.hamagbicro.hr/

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr/

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Poseidon mooring systems d.o.o. iz Zagreba, Albinijeva 4

Back To Top